14 marca 2022 roku Unia Europejska przyjmuje maksymalne limity zawartości THC w żywności z nasion konopi dla wszystkich krajów członkowskich, są to długo wyczekiwane przez nas zmiany.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, normy delta-9 THC w oleju z nasion konopi mają zostać ustalone na poziomie 7,5 mg/kg, podczas gdy poziom THC w suchej żywności konopnej (mąka, białko w proszku, nasiona, przekąski) będzie wynosić 3,0 mg/kg.

Zmiana dotyczy znowelizowania rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dzięki wydanej pozytywnej opinii przez Stały Komitet ds. Środków Spożywczych .

Wprowadzone, jednolite standardy nie spełniają jednak ambicji Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych, które wezwało do podniesienia limitu do 10 mg/kg dla wszystkich produktów spożywczych z konopi. Powołują się na liczne badania przeprowadzone w tym kierunku od 20217 roku. Eksperci tłumaczą, że pozwoliłoby to na zróżnicowanie procedur z Europy i Kanady, gdzie limit 10 mg/kg dotyczy zarówno olei jak i żywności suchej. Australia i Nowa Zelandia – limit 10 mg/kg oleje , 5 mg/kg sucha żywność .Szwajcaria – limit 20 mg oleje, 10 mg/kg sucha żywność .

Zmiany będą stosowane we wszystkich państwach członkowskich 20 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym. W rozporządzeniu przewidziano okres przejściowy przed zastosowaniem maksymalnych poziomów w celu umożliwienia przygotowania się do nowych przepisów. Dzięki temu postępowaniu, istniejące już zapasy będą mogły zostać wykorzystane i sprzedane.

0 0 votes
Article Rating